W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie nr 236/64 położonej w obrębie Baruchowo, jednostka ewidencyjna Baruchowo

Data uchwały:
2010-06-24

Numer uchwały:
XXXVIII/240/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2010 r.