W sprawie:
odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Grodno, gmina Baruchowo

Data uchwały:
2010-06-24

Numer uchwały:
XXXVIII/239/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2010 r.