W sprawie:
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Goreń Duży na lata 2010-2017"

Data uchwały:
2010-05-31

Numer uchwały:
XXXVII/237/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 maja 2010 roku