W sprawie:
powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXVII/235/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 maja 2010 roku