W sprawie:
zmieniąca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Data uchwały:
2010-03-26

Numer uchwały:
XXXV/223/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 marca 2010 roku i podlega podaniu do ppublicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty