W sprawie:
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Grodno na lata 2010-2017"

Data uchwały:
2010-03-26

Numer uchwały:
XXXV-221-10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 26 marca 2010 roku