W sprawie:
zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Rakutowskie" w części dotyczącej gminy Baruchowo powiat włocławski

Data uchwały:
2010-01-25

Numer uchwały:
XXXIII-217-10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 stycznia 2010 roku