W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Sportowej w Baruchowie

Data uchwały:
2010-01-25

Numer uchwały:
XXXIII/216/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 stycznia 2010 roku