W sprawie:
budżetu gminy Baruchowo na rok 2009

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XXI/150/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego