W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administacyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008-2010"

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/139/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchow

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 24 października 2008 roku