W sprawie:
określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/136/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwuczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego