W sprawie:
rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Baruchowie i zmiany ststutu Gminnego Ośrodka Kultury

Data uchwały:
2008-08-28

Numer uchwały:
XVIII/126/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego