W sprawie:
określenia kierunków działań Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-03-14

Numer uchwały:
XV/116/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 marca 2008 r.