W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołowce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo.

Data uchwały:
2008-03-14

Numer uchwały:
XV/114/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia