W sprawie:
określenia kierunków działania Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-03-14

Numer uchwały:
XV/113/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia