W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2008 rok

Data uchwały:
2008-02-12

Numer uchwały:
XIV/110/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 12 lutego 2008 roku