W sprawie:
uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego na 2008 rok

Data uchwały:
2008-02-12

Numer uchwały:
XIV/109/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia