W sprawie:
zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce, dla której organem prowadzącym jest Gmina Baruchowo

Data uchwały:
2008-02-12

Numer uchwały:
XIV/107/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego