W sprawie:
wniesienia składników mienia na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XIII/105/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 grudnia 2007 r.