W sprawie:
przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/79/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.