Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

Sygnatura: IBR.271.16.2021.KG

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert/wniosków: 2021-12-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 10:30:00

Termin związania ofertą: 2022-01-14

 

Przetarg opublikowany na platformie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/32ce5a71-0a25-4556-aab6-83836260f1b1