Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

(zamieszczone w BZP w dniu 05.06.2019 r., nr ogłoszenia: 557098-N-2019)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza kanałowego w studni uśredniającej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Baruchowie

Wspólny Słownik Zamówień: 42996100-5 - Rozdrabniarki

Przedmiotem zamówienia zakup, dostawa i zamontowanie rozdrabniacza frezowego kanałowego z napędem elektrycznym w wykonaniu Ex i IP68 w studni uśredniającej - przepompowni ścieków surowych. Montaż na kanale dopływowym DN250PVC, za pomocą zestawu montażowego do ściany wewnętrznej komory.

Zakres robót obejmuje między innymi:

1) Wycięcie pokrywy (stropu żelbetowego) studni pompowni - wykonanie otworu dostosowanego do oferowanego rozdrabniacza. Istniejący otwór o wymiarach 75x50 cm powiększyć do rozmiaru 150x50 cm. UWAGA: Podczas prac zabezpieczyć pompy przed zassaniem części twardych mogących powodować ich blokadę.

2) Demontaż starego włazu o wym. 75x50 cm i montaż nowego wykonanego ze stali kwasoodpornej typ 304 dla otworu o wym.150x50 cm.

3) Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kominka wentylacyjnego - szt.1

4) Demontaż i przeniesienie w nową lokalizację kielicha żurawika przenośnego - szt.1

5) Montaż rozdrabniacza z prowadnicą na ścianie studni pompowni.

6) Montaż szafy sterowniczej wraz ze sterownikiem do obsługi rozdrabniacza przy istniejącej szafie pomp i mieszadła - ujęte w kosztorysie.

7) Podpięcie zasilania rozdrabniacza wraz wizualizacją i powiadomieniem GSM w istniejącym układzie AKPiA - wg odrębnego opracowania - branża elektryczna i AKPiA.

8) Zabudowanie kabla zasilającego 5x4 mm2 i trzech przewodów sygnałowych 2x0,75 mm2 wg odrębnego opracowania - branża elektryczna i AKPiA.

9) W związku iż zabudowany na przepompowni ścieków żurawik przenośny posiada udźwig do 150 kg należy wyposażyć obsługę w żurawik przenośny posiadający udźwig do 300 kg.

10) W związku na charakter technologiczny projektowanych prac dobrano urządzenia o konkretnych parametrach technicznych. Dopuszcza się zamontowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów technicznych nie gorszych niż założono w niniejszej dokumentacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (264.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - na dostawę_rozdrabniacz (736.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty (25.1kB) Zapisz dokument  
Formularz oferty (339.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (26.5kB) Zapisz dokument  
Zał nr 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (789.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (28.9kB) Zapisz dokument  
Zał nr 2 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (409.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 3 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (23.3kB) Zapisz dokument  
Zał nr 3 - Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia (406.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4 - Projekt umowy na dostawy (321.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (1.3MB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót - rozdrabniecz (360.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Baruchowo
Źródło informacji:Krzysztof Grudziński
Data utworzenia:2019-06-05 13:44:12
Wprowadził do systemu:Krzysztof Grudziński
Data wprowadzenia:2019-06-05 13:44:19
Opublikował:Krzysztof Grudziński
Data publikacji:2019-06-05 13:49:06
Ostatnia zmiana:2019-06-05 13:56:31
Ilość wyświetleń:98

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij