W sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-03-24

Numer uchwały:
XXIX.209.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego